• فارسی
  • English

پروژه‌ها

تمام موارد
تابلوهای صنایع نیروگاهی، پتروشیمی، نفت، گاز
تابلوهای پروژه‌های عمرانی
تابلوهای پروژه‌های تصفیه آب، فاضلاب و سد سازی
پروژهه‌های پیمانکاری
pasargad
نمایش
مجتمع ذوب آهن پاسارگاد
hotel
نمایش
شرکت مهندس مشاور طرح و آفرینش (پروژه هتل فرودگاه امام خمینی)
ekbatan
نمایش
شرکت عمران و نوسازی تهران (اکباتان)
petrishimi-tabriz
نمایش
پتروشیمی تبریز
zarandiye
نمایش
مجتمع فولاد هیربد زرندیه
ardakan
نمایش
شرکت فکور صنعت (اردکان)
chegin
نمایش
شرکت پارس گرما (سد جگین)
darkhoine
نمایش
شرکت آرون آب (تصفیه آب دارخون)
maraghe
نمایش
شرکت شفا (تصفیه خانه آب مراغه)
sabir
نمایش
شرکت سابیر
petroshimi-jam
نمایش
شرکت پتروشیمی جم
carbon-barad
نمایش
شرکت کربن بارد
bahran-oil
نمایش
شرکت نفت بهران
qeshm
نمایش
نیروگاه سیکل ترکیبی قشم
no-image
نمایش
نصب تجهیزات B.O.P
no-image
نمایش
تابلوی سیستم SCAP
+989102974047